Wat we meten

Wat we (kunnen) meten ……….
Hoe we meten …………..
Waarom we meten ………….

Wat we meten? Dat is simpel, zoveel mogelijk met de middelen die ons beschikbaar staan. Dat geeft natuurlijk ook soms beperkingen omdat veel meetapparatuur simpelweg niet betaalbaar is, of niet bruikbaar is buiten een gekalibreerde laboratorium omgeving.

Hoe we meten? Daar kom ik verderop op terug, want dat ligt er nogal aan wat we willen en kunnen meten en of de metingen zinvolle resultaten opleveren die we kunnen interpreteren.

Waarom we meten?Meten is weten” luidt het spreekwoord. In audio is dat echter een erg gevaarlijke uitspraak omdat veel zaken die je meet moeilijk te interpreteren zijn en andere zaken wel hoorbaar maar niet/nauwelijks/moeilijk meetbaar zijn. Maar meetresultaten zijn wel altijd een goed uitgangspunt, want “gissen is missen

We meten:

Per individueel paneel:

 • de opspankracht na het verlijmen van de Mylar op het kunststof frame
 • de vierkant weerstand na het coaten van de Mylar
 • lading op het membraan na 24 uur aangesloten te zijn op de EHT

Per individuele complete speaker:

 • de impedantiecurve . Het verloop qua impedantie over het frequentiebereik.
 • de frequentiecurve . Het verloop van het frequentiebereik tussen 20 Hz en 22 kHz met een smoothing van 1/6 octaaf.
 • de vervorming. In even harmonischen, oneven harmonischen en de totale vervorming THD.
 • de puls weergave. De puls is voor een groot deel verantwoordelijk voor de detaillering in de muziek. Hoe beter de puls, des te beter kan de weergever de kleinste details correct weergeven.
 • de step response. De step is voor een groot deel verantwoordelijk voor het voorkomen van “smearing” het ongewenst door elkaar lopen van verschillende tonen.
 • de gevoeligheid van de speaker met precies 1 watt input op 1 meter afstand bij 1 kHz
 • de uitgangsspanning van de EHT voeding die het membraan oplaad met alle panelen aangesloten

Per speakerset

 • de gelijkmatigheid van beide speakers over het frequentieverloop tussen 20 Hz en 22 kHz
 • de maximale geluidsdruk met roze ruis op 2 meter afstand. Dit doen we met en maximale input waarbij de clamp net niet in werking komt.

En tot slot luisteren we natuurlijk heel erg goed met de beste meetinstrumenten die er bestaan, onze oren!