Metingen

Elke ESL Plus wordt opgeleverd met een compleet meetrapport dat van de beide individuele weergevers wordt gemaakt nadat deze herbouwd zijn en een week alle testen hebben doorstaan.

Deze meetrapporten bevatten verschillende grafieken en een MDAT bestand dat in de gratis REW software geladen kan worden. Dit is voor de echte specificatie- cijfers- en getallenliefhebbers. Als je er niks mee hebt is dat ook prima. Maar deze grafieken tonen wel aan welke kwaliteit er geleverd wordt.

Puls

Een van de beste voorbeelden zijn de puls- en staprespons grafiek die een goed beeld geven van de dynamiek van de weergever. Een ideale puls zou een rechte lijn omhoog zijn die over dezelfde lijn naar beneden komt en direct stopt op de lijn waar hij begonnen is. Helaas, ideaal bestaat niet, maar heel erg dichtbij bestaat wel. Een puls moet zo stijl mogelijk zijn, zo weinig mogelijk beweging voor de piek hebben en zeker zo min mogelijk beweging erna. Zo ziet een puls van een set ESL Plus eruit (rood voor weergever A en groen voor weergever B). Let op de volgende zaken: – Nauwelijks pre-ring en het 3 micron membraan komt binnen 0,5 milliseconde tot stilstand!

Staprespons

De staprespons geeft weer wat er gebeurt als een signaal van 0 naar 1 gaat en meteen daarna weer terug naar 0. De ideale lijn zou hier een lijn loodrecht omhoog moeten zijn die daarna als rechte lijn onder vaste hoek van de top links boven naar rechtsonder gaat. Ook hier bestaat ideaal niet, maar we komen er wel erg dichtbij.

Meer informatie over de staprespons vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stapresponsie.
Kijk ook eens onder de kop vervorming bij het volgende Wikipedia artikel en lees dan verder voor de vervorming van de ESL Plus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Luidspreker

Vervorming

De vervorming van een Quad® ESL-63 is al erg laag door het principe, het ontwerp en de extreem lage massa van het membraan, maar alles kan beter dus is er de ESL PLus. De grafiek geeft THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) weer. Niet alleen de 2e harmonische zoals dat helaas vaak gebeurt. De schaal is in % en geeft een gemiddelde van 0,05% – 0,1% met een maximum van 1% zelfs tot het allerlaagste laag, waar de vervorming bij de meeste weergevers flink stijl oploopt tot tientallen procenten. Dit zijn ongekende cijfers voor een weergever, zelfs voor een ESL.

Gelijkmatigheid

Als je dan de vervorming onder controle hebt dan is er nog de gelijkmatigheid. Hoe verschillend zijn de beide weergevers t.o.v. elkaar. Hoe beter de match hoe mooier de diepte en breedte van het stereobeeld. De onderstaande grafiek is een in huiskamer meting (géén anechoïsche kamer) met 1/6 octaaf smoothing. Er staan echt 2 kleuren in, maar je moet wel erg goed kijken om ze op te merken. Kijk ook nog eens terug naar de puls en de step om ook daar de gelijkmatigheid nog eens te bekijken.

Blokgolf

En dan maakte Peter Walker altijd een grapje over de blokgolf weergave van de ESL. Demonstreerde dat nonchalant met 2 stuks ESL-63 op stoelen in de keuken van zijn privé woning. De werkelijkheid: Er is geen enkele weergever ter wereld, zelfs als geld geen obstakel is, die een blokgolf weergeeft zoals een ESL dat doet. Waarom dat belangrijk is? Als een geluidssignaal erg complex wordt benaderd het steeds meer een blokgolf.  Kijk maar eens naar deze prachtige YouTube video van Eugene Khutoryansky om wat meer duidelijkheid te krijgen over het stapelen van frequenties tot uiteindelijk een zaagtand en een blokgolf.
De ESL PLus blokgolf bij 1 Khz / 500 mV  / 1 mSec ziet er zo uit.

Impedantie

De ESL staat bekend als een “moeilijke” belasting omdat de impedantie erg grillig is en erg laag kan zijn in het hoog. Misschien? Maar niet bij een ESL Plus. De impedantie is heel makkelijk voor elke versterker omdat deze niet beneden de 7,8 ohm komt! Lees dat nog een keer: niet beneden de 7,8 ohm! Geen maffe 2 ohm of minder belasting dus, maar een normale minimum waarde. Het detail in de grafiek is een uitvergroting van het laagste punt op 6,5 kHz.

 

Gevoeligheid

De gevoeligheid van de weergever wordt ook vaak benoemd als efficiency. De gevoeligheid geeft je weer in dB, de efficiency in %. De termen worden vaak door elkaar gebruikt. Op papier heeft de Quad® ESL-63 een gevoeligheid van 86 dB / 1m / 1W / 1 Khz. Wat wil dat zeggen? Je meet het aantal dB dat de weergever afgeeft als je er bij 1 Khz precies 1 watt instopt en op 1 meter meet. In veel reviews is eerder vastgesteld dat dat voor de ESL-63 een theoretische berekende waarde is die in de praktijk niet gehaald wordt. Verrassing, de ESL Plus geeft exact 86,0 dB / 1m / 1W / 1 kHz kHz weer.

Maximale geluidsdruk

Als laatste willen we ook nog graag even de maximaal gemeten (niet berekende) geluidsdruk vermelden. Officieel kan de ESL-63 100 dB op 2 meter weergeven, maar in de praktijk wordt dat vaak niet gehaald omdat de beveiliging dan al in werking gekomen is en sterk vervormd of zelfs de uitgang van de versterker kort sluit. De ESL PLus heeft een gemeten maximale geluidsdruk op 2 meter van bijna 105 dB, dat is dus bijna 2x zo luid als het opgegeven Quad specificatie maximum.

.