Privacy Statement

Wie zijn we

Ons website addres is: https://quadesl.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ESL Plus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ESL Plus, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ESL Plus verstrekt.
ESL Plus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw naam
– uw adres
–  uw telefoonnummer
– uw email adres
– uw IP-adres

Waarom ESL Plus gegevens nodig heeft

ESL Plus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ESL Plus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de levering van weergevers.

Hoe lang ESL Plus gegevens bewaart

ESL Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

ESL Plus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van ESL Plus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ESL Plus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Slimstat

ESL Plus maakt gebruik van Slimstat om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de resultaten van ESL Plus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), opgeslagen op de webserver. Lees het privacybeleid van Slimstat voor meer informatie. Slimstat gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ESL Plus te kunnen verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quadesl.nl ESL Plus zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.